خوشحالی پرسپولیسی‌ها بعد از سوت پایان بازی‌
۰۰:۱۲
منبع: برترینها