گل زیبای گونزالو هیگواین به برنلی (چلسی 2-1 برنلی)
۰۰:۱۵
منبع: طرفداری