آتش‌سوزی در کلیسای «نوتردام» پاریس؛ بخشی از کلیسا فرو ریخت
۲۲:۴۱
منبع: فارس