جلب اعتماد مردم با برخورد قانونی با مفاسد
۱۴:۴۲
منبع: شبکه خبر
رئیس قوه قضاییه اصلاح روندها و بسترهای فسادزا و اعلام خبر برخورد با مفسدان را مولفه‌های اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت به مقابله نظام جمهوری اسلامی با مفاسد دانست.